Ако не искаш да бъдеш наковалня, трябва да бъдеш чук Георги Димитров