.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Заседание на УС на ЕЛП, 31.10 - 2.11, 2014 год. Атина, Гърция