Не плувай по течението,не плувай и срещу него,плувай там където трябва. Кузма Прутков
обратно

ЗА ПАРТИЯТА

ЗА ПАРТИЯТА

Партия „Българската левица“ се учреди на 4 април 2009 г. като реакция на прогресивното и непрестано придвижване на БСП надясно и изоставянето от нейните ръководства – централни и местни – на социалната тема. При това положение ляво ориентираните българи оставаха без политическо представителство, а борбата за социализъм с човешко лице трябваше да бъде продължена от някого!

Друга причини за възникване на партията бе желанието на учредителите за събиране на разпилените сили на автентично лявото политическо пространство.

Не по-малко важна причина бе появата през 2004 год. на Европейската лява партия, която се отцепи от Партията на европейските социалисти.

Начело на Партията застанаха Илия Божинов, Петко Тодор и Иван Генов, за главен секретар бе избран Боян Киров. След преждевременната  кончина на Илия Божинов Първият редовен конгрес избра за председатели Иван Генов и Маргарита Милева,  а за заместник-председатели Христофор Дочев и Ирина Алексова.

В момента Партията наброява около 6000 членове и е най-голямата партия в лявото политическо пространство.

50% от тях са бивши членове на БСП; 35% не са членували никога преди това в никоя партия; 15% са членували в други партии.

30% процента от тях са до 35 години; 38% са между 35 и 65 години; 32% са над 65 години.

12% са лицата с научна степен или звание (професори, доценти, доктори); 40 % са с висше образование; 40% - със средно и средно-специално; 8% - с основно.

47% процента живеят в областни центрове; 45% - в по-малки населени места; 8% - в София.

През 2010 г.  „Българската левица“ стана редовен член на Европейската лява партия, с което всички нейни членове стават и членове на ЕЛП. През 2011 г. Маргарита Милева бе избрана за член на Управителния съвет на ЕЛП.

През 2011 г. по инициатива на „Българската левица“ бе създадено обединението ЛОС (Леви обединени сили), в което членуват 10 политически партии, 14 граждански сдружения и множество лица с тежест в социалния и политически живот на страната.

Крайната цел на партия „Българската левица“ е смяната на капиталистическата система с нов, демократичен социализъм – без каквато и да е диктатура!

 • Ние искаме държавната собственост да доминира и определя правилата на социалните взаимоотношения, а корпоративната (частната) собственост да носи полза за обществото. Държавна собственост върху стратегическите за страната производства!
 • Ние сме против чуждите и частните монополи. Водата, енергетиката, горите – в ръцете на държавата!
 • Ние сме за планова икономика, в която пазарът е само един от елементите.
 • Ние искаме държавен и обществен контрол над банките. Искаме българска популярна банка!
 • Искаме солидарна данъчна система, в която приоритет да бъдат интересите на мнозинството от хората. Богатите трябва да плащат за богатствата си!
 • Искаме ликвидирането на косвените данъци върху стоките от първа необходимост, в това число и лекарствата.
 • Искаме всеобщо безплатно (бюджетно) здравеопазване.
 • Искаме всеобщо безплатно (бюджетно) образование.
 • Искаме реална държавна обвързаност с науката, културата и изкуствата.
 • Искаме достойно заплащане на труда, спокойни старини за пенионерите!
 • Искаме нова Конституция, която да гарантира, че България е социална държава; че всяка собственост, държавна или частна, ще работи за благото на обществото! Искаме нов избирателен закон!
 • Заедно с ЕЛП „Българската левица“ се бори за друг Европейски съюз – социален, солидарен и проспериращ съюз на народите, а не на капиталите. Борим се за премахването на воения съюз НАТО или поне за превръщането му в политически. Ние сме за мирно разрешаване на конфликтите и ликвидирането на неоколониализма.

Ние сме радикалната левица на България!

Юли 2012 г.