.в политическата борба на класа против класа най-важното оръжие е организацията. Ф.Енгелс
обратно

Информационни материали

(20.Ноември.2013)

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

ОТКРИТ СИГНАЛ

 

На 09.11.2013 г. бе учредена „Националистическа партия на България”, в която се вливат няколко организации, сред които „Национална съпротива”, „Кръв и чест”, „Офанзива” и др. Водещото послание на тези формации е превъзходството на бялата раса. Международната неонацистка мрежа „Кръв и чест“ /Blood and Honour/ е забранена в няколко държави - Германия, Испания, Русия.

В програмата на новоучредената партия са заложени цели и внушения, които:

- настройват едни български граждани срещу други на базата на различния им етнически произход;

-     на определени групи от българските граждани се преписват престъпни наклонности и паразитен начин на живот;

-     призовават към саморазправа с „железен юмрук“;

-     иска се промяна на държавата от светска в религиозна /християнска/ държава.

 

Текстовете от тази програма, освен че са в противоречие с Конституцията на Р България, могат и трябва да Ви сезират за образуване на досъдебни производства по чл.62, а и по чл. 108 и чл. 109 от НК.

Двете организации са печално известни от години. Хора близки на „Национална съпротива”, тъй като движението е неформално, бяха обвинени за нападението върху група младежи в трамвай №20. Младежите, които бяха пребити, отиваха на официално разрешен митинг за подобряване условията във Временния център за настаняване на чужденци в с. Бусманци. Повечето изповядват леви идеи. Въпреки, че нападението е внимателно планирано и добре организирано, пр.пр 29785/2010 г. беше заведена като нападение по хулигански подбуди.

          По време на февруарските протести група членове на „Кръв и чест” нападнаха и биха мирно протестиращи студенти, с многократно изразявана антифашистка позиция, с думите: „ние сме фашисти и ще ви унищожим”. По случая има образувано досъдебно производство и пр.пр.№10954/2013 г.

На 01.05.2009 г. в Борисовата градина членове на тези две движения нападнаха празнуващи деня на труда като част от участващите в масовия побой, бяха осъдени по бързата процедура за дребно хулиганство.

Откритите, публични, несанкционирани ксенофобски призиви за въоръжаване и саморазправа в началото на месец ноември 2013г. имаха незабавен резултат - поредица от нападения над хора с различен цвят на кожата, изповядващи различна религия. Според свидетели на едно от престъпленията в центъра на столицата, побойниците са ритали и скачали върху жертвата с викове „За България!“. Оварваряването не е път към цивилизацията.

          Прави впечатление нежеланието на представители на Прокуратурата на Р България да образуват досъдебни производства за извършени престъпления, не по хулигански подбуди, а с политически мотив.

          Считаме, че бедността, липсата на работни места, корупцията в държавата, в съчетание с идващата от Близкия изток, Азия и Африка бежанска вълна са благоприятна почва за развитието на крайнодесните партии в страната.

          Прокуратурата има задължение да осъществява надзор върху законността в страната. В тази връзка настояваме представителя на Прокуратура на Р България да се запознае съвестно с изложените факти и да се противопостави на регистрирането на „Националистическа партия на България” от българския съд.

Долуподписаните организации и граждани не приемаме регистрацията на противоконституционни партии от всякакъв тип, без значение с неонацистки или етнически характер. Както историята показва, заиграването с тази тема може да струва скъпо на всички ни.

          Настояваме за бързо и законосъобразно разглеждане на посочените по-горе прокурорски преписки, като се изследва мотива за извършване на престъпленията.

сдружение "Солидарна България"
ПП Българската Левица
член на "Български социален форум"
Нови леви перспективи
пострадали от неонацистки нападения студенти

 

 

 

Сваляне - ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ