"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Новини

(09.Май.2021 / публикувано в: Новини)

European Left - Manifesto

Оттук може да изтеглите манифеста на ЕЛП на английски език