"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Заседание на УС на ЕЛП, 31.10 - 2.11, 2014 год. Атина, Гърция