„Дяволът се крие в подробностите“ английска поговорка
обратно

Стартиране на новата 2015 политическа година от Европейската Лява Партия и Германските Леви, Берлин, 11 януари.