Не плувай по течението,не плувай и срещу него,плувай там където трябва. Кузма Прутков
обратно

Информационни материали

(26.Юли.2021)

ПОКАНА - четвърти редовен конгрес

ПОКАНА

 

Националният комитет на Политическа партия „Българската левица” с решение от 26.06.2021г. на основание чл. 21 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Четвъртия редовен конгрес на Политическа партия „Българската левица” на 25.09.2021г. в гр. София,  кв. Гео Милев бул. “Шипченски проход” 50  от 12:00 часа, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Избор на ръководни органи на конгреса;

2. Отчетен доклад на НК на ПП „Българската левица” и отчетен доклад на ОбпКС на партията;

3. Приемане на политически документи на ПП „Българската левица”;

4. Избор на ръководни и контролни органи на ПП „Българската левица”;

5. Разни.

 

Делегатите на Четвъртия редовен  конгрес се определят по нормата на представителство, съгласно решение на Националния комитет от 26.06.2021г. един делегат на 45 (четиридесет и пет)  членове на ПП „Българската левица“.

 

Сваляне - ПОКАНА - четвърти редовен конгрес