"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Информационни материали

(08.Януари.2018)

Заседание на НК

ДНЕВЕН РЕД

1. Организационни Въпроси

2. Приемане на план за I  полугодие на 2018г.

3. Разни

Сваляне - Заседание на НК