"Обичай идеята в себе си, не себе си в идеята (партията)!" - перефраза на Станиславски. професор Чавдар Кръстев
обратно

Контакти

 

              ПП Българската левица    

София, предстои смяна на адреса;

моб. тел. +359 894340019; +359 887 853 432; сайт:www.levicata.org